Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

 

Szanowni Państwo,

niniejsza strona dotyczy działalności dwóch spółek z grupy Marrow:

 1. spółki Marrow Architecture Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 100/6, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000258045, posiadającej numer NIP: 8792154657, REGON: 340286409 – która zajmuje się projektowaniem budynków i budowli, oraz
 2. spółki Marrow Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 100/6B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000360214, posiadającej numer NIP: 9562274977, REGON: 340777886 – zajmującej się wznoszeniem budynków i budowli.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. w przypadków klientów kupujących bądź zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz podmiotów współpracujących przy realizacji projektów budowalnych na etapie ich budowy: spółka Marrow sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 100/6B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000360214, posiadająca numer NIP: 9562274977, REGON: 340777886,
 2. w przypadków klientów lub potencjalnych klientów zainteresowanych wykonaniem na ich rzecz projektów budynków lub budowli: spółka Marrow Architecture Group sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 100/6, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000258045, posiadająca numer NIP: 8792154657, REGON: 340286409.

Wskazane powyżej podmioty nie są współadministratorami a każdy z nich zwany jest dalej „Administratorem” lub „Administratorami”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie się Państwo skontaktować z Administratorami pod adresem: ul. Polna 100/6B, 87-100 ToruńMożecie Państwo również napisać maila na adres: daneosobowe@marrow.pl .

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, które są określone jako wymagane uniemożliwi realizację złożonych przez Państwa zapytań lub świadczenie Państwu określonych usług.

 

Państwa dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

 • realizacji umów, w tym tych dotyczących projektowania lub sprzedaży nieruchomości,
 • odpowiedzi za składane przez Państwa zapytania dotyczące naszych usług i towarów,
 • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

 • realizacji umów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ust. 2 lit. C w zw. z art. 221 Kodeks Pracy
 • odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania dotyczące naszych usług i towarów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: ul. Polna 100/6B, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem maila: daneosobowe@marrow.pl

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania umów, w tym usług reklamacyjnych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W toku realizacji umów, w tym świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, takim jak notariusze, banki, oraz dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną Administratora.